เช้าข่าวเข้ม | 6 ก.ย. 64 | FULL | TOP NEWS

เช้าข่าวเข้ม พบกับ กนก รัตน์วงศ์สกุล และ ธีระ ธัญไพบูลย์ ข่าวเข้มๆ ยามเช้ากับ 2 คนข่าว ที่คนไทยคุ้นเคยต้นแบบการเล่าข่าวที่ย่อยง่ายได้อรรถรสครบประเด็นที่คนไทยต้องรู้ …

Leave a Comment

Your email address will not be published.